Online marketing plan maken in 6 stappen

Een online marketing plan maken lijkt makkelijk, maar dit is het helaas niet. Vooral niet als je het nog nooit eerder gedaan hebt. Gelukkig helpen wij je graag op weg. In 6 stappen ga je aan de slag met je eigen online marketing plan.

Maak een analyse van je situatie

Voordat je een plan gaat maken is het belangrijk om je huidige positie te bepalen. Welke positie bezit je bedrijf bijvoorbeeld op dit moment binnen Google? Hoeveel leads haal je uit de huidige landingspagina? Hoe goed lopen de huidige online marketing activiteiten? Met Google Analytics kan je eenvoudig een analyse maken van je huidige situatie. Op basis hiervan ga je een plan opstellen.

Welke doelen wil je halen?

Je gaat nu de doelen vaststellen die je wilt behalen. Denk bijvoorbeeld aan een top 10 positie binnen een bepaalde zoekterm. Of een bepaalde omzet die je genereerd uit een campagne. Het is belangrijk dat de doelen realistisch zijn. Je omzet met 100% verhogen op één extra zoekterm is bijvoorbeeld niet realistisch.

Maak je doelstelling SMART

Je hebt een doelstelling bedacht en nu ga je hem SMART maken. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Zorg voor je online marketing campagne dat je minimaal één SMART doelstelling hebt.

Maak een SWOT analyse

Op basis van je doelstelling ga je een SWOT analyse maken. Wat zijn op dit moment de sterke kanten van je bedrijf? Welke kansen laat je nog onbenut? Wat zijn de zwaktes waardoor je de huidige doelstelling nu nog niet gehaald wordt? Met deze punten ga je aan de slag.

Hoe ga je doel bereiken?

Je hebt een doelstelling en een SWOT analyse op zak. Nu is het belangrijk om met je doelstelling aan de slag te gaan. Hoe ga je nu eigenlijk je doel bereiken? Ga je bijvoorbeeld een budget vrijmaken voor een SEO specialist? Of ga je aan de slag met de zwaktes die naar voren gekomen zijn bij je SWOT analyse? Er zijn meerdere manieren om je doel te bereiken. Het is belangrijk om deze uit te zoeken en ermee aan de slag te gaan.

Meet je resultaten

Je bent aan de slag gegaan met je doel en nu is het belangrijk je resultaten te meten. Is je omzet inderdaad verbeterd? Zie je een verschil in je zoekresultaten? Merk je een verschil door je manier van handelen? Als je resultaten goed zijn, dan ben je op de juiste weg. Merk je nog geen resultaat na een paar maanden? Dan is het slim om het over een andere boeg te gooien.

Schakel een online marketeer in

Kan je wel wat hulp gebruiken bij je marketingplan? Schakel een online marketeer in om je plan te optimaliseren en ermee aan de slag te gaan.